بومگردی

اقامتگاه بومگردی ماژان، شاندیز

اقامتگاه بومگردی ماژان، شاندیز
سفیر گردش - اقامتگاه بومگردی ماژان، شاندیز با قدمت ۱۳۰ ساله
  بزرگنمایی:

سفیر گردش - اقامتگاه بومگردی ماژان، شاندیز با قدمت 130 ساله دارای چایخانه سنتی، باغ پرندگان، گلخانه و استخر(بدلیل فضای عمومی امکان استفاده نیست جنبه آبیاری و زیبایی)

۶ اتاق با ظرفیت دو تا ده نفر (۵ عصر تحویل اتاق - تخلیه ۳ بعدازظهر روز بعد)

خدمات: صبحانه، ناهار، شام و اقامت شبانه

سرمایش پنکه سقفی و کولر آبی - گرمایش بخاری  و کرسی

تلفن تماس: 09153524556 - حمید منصوری

آدرس: مشهد، جاده شاندیز، امام رضا ۱۱، حصار سرخ ۱۳

صفحه اینستاگرام

اقامتگاه بومگردی ماژان، شاندیز
اقامتگاه بومگردی ماژان، شاندیز
اقامتگاه بومگردی ماژان، شاندیز
اقامتگاه بومگردی ماژان، شاندیز
اقامتگاه بومگردی ماژان، شاندیز
اقامتگاه بومگردی ماژان، شاندیز
اقامتگاه بومگردی ماژان، شاندیز
اقامتگاه بومگردی ماژان، شاندیز
اقامتگاه بومگردی ماژان، شاندیز
اقامتگاه بومگردی ماژان، شاندیز

نظرات شما